Pověst o Křížovém - Semetínský portál

Přejít na obsah
Pověst o Křížovém

     Místní pověsti na Valašsku vznikaly ze vzpomínek lidu na některou významnější místní nebo okolní událost. Časem se jejich děj měnil podle fantazie vypravěčů, ale skutečné jádro vyprávění zůstávalo zachováno. Valach člověk lesů a hor viděl ještě dlouho ve svém přírodním prostředí plno tajemných nadpřirozených bytostí, sil čistých i nečistých. To vše plnilo jeho mysl a pronikalo do jeho vyprávění. I v Jablůnce si lidé vyprávěli o hastrmanovi, který byl usazen náhonu u mlýna na Papírni nebo v tůni na rozcestí do Ratiboře. Tam prý dokonce potopil i vozku s kočárem. Nejedna dívka se na Bečvě utopila, když dosahovala na barevné pentličky. Přejděme však od pověr a pohádek pověstem.

     Ještě dlouho poté kdy v jiných moravských krajích se již ujalo křesťanství, na odlehlých valašských horách se stále udržovalo pohanství. Lidé tu zůstávali věrni své staré víře a potají se scházívali ke slavnostem letního slunovratu. Na nejvyšších temenech kopců zřizovali obětiště a tam v nejdelší den roku obětovali chleby a úlitbu (modlitbu) svým pohanským bohům. Slavnost trvala vždy až do rána příštího dne. Vzpomínka na tyto události zůstává až do dnešní doby jako svatojánské ohně. Nejpamátnější hora, na níž se konaly takové slavnosti letního slunovratu, byl Radhošť. Když však naši věrozvěstové Cyril a Metoděj zbořili sochu Radegasta, stáhli se starověrci do hor a tam potají vykonávali slavnosti dál. Na jih od Jablůnky ční vysoký homolovitý kopec. Také zde u jeskyně se starověrci scházeli. Při jedné ze zakázaných slavností byli přepadeni krajským správcem s družinou. Došlo k tuhému boji, při kterém bylo několik lidí zabito, mnoho zraněno a zbytek starověrců byl rozehnán. Jejich obětiště na vrcholu kopce bylo rozkopáno a zničeno. Na jeho místě byl vztyčen vysoký dřevěný kříž jako symbol vítězného křesťanství. Podle tohoto kříže začali lidé kopci říkat Křížový. 

     Také se vypráví, že uvnitř kopce je spousta děr (pískovec). Když prý nahoře někdo hodí do některé z nich kačenu nebo husu vyplave na Bečvě.
Návrat na obsah